Pitkäaikaisasuminen

Asukkaaksi Kultaruskoon voi hakeutua ottamalla yhteyttä oman kunnan tai kaupungin sosiaalitoimeen ja anomalla maksusitoumusta tai yksityisesti, jolloin asukas maksaa palveluistaan itse. Asukkailla on mahdollisuus hakea kansaneläkelaitokselta asumiseen asumistukea ja hoitotukea. Kultaruskon yhteydessä toimii myös Toimintatupa Virkkuset, joka tarjoaa sekä kokopäiväistä että osapäiväistä päivätoimintaa vanhuksille, muistihäiriöisille henkilöille ja omaishoidossa oleville ikäihmisille. Tutustu Toimintatupaan tarkemmin tästä.
Intervallihoito

Joukkoomme voi liittyä myös lyhyemmäksi ajaksi, omien yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Tarjoamme tilapäistä asumista ja huolenpitoa heille, jotka kaipaavat tukea kotihoidon rinnalle tai omaishoitajan loman ajaksi. Intervallihoitojaksot sovitaan etukäteen, jolloin uuden asukkaan tarpeet ja toipuminen sairaalahoidon jälkeen on mahdollisimman kuntouttavaa.